Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Speeltuinbendewijzer wordt geladen...

16 onderwerpen om een speeltuin toegankelijker te maken

Wij zijn de Speeltuinbende, het testteam van kinderen met en zonder handicap. Wij hebben de afgelopen jaren vele speelplekken getest op (on)toegankelijkheid. In deze wijzer laten wij jou zien waar wij in een speeltuin tegenaan lopen en geven we tips over hoe jij ervoor kunt zorgen dat gehandicapte kinderen ook kunnen spelen met andere kinderen. Bij sommige onderwerpen kun je foto's oog of extra informatie informatie bekijken.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Achtergrond

Veel speeltuinen in Nederland zijn niet goed toegankelijk voor kinderen met een handicap. NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) wil daar wat aan doen, want ook kinderen met een handicap willen met hun leeftijdgenoten kunnen samenspelen. Daarom heeft NSGK de Speeltuinbende opgericht, een kindertestteam van kinderen met en zonder handicap.

De afgelopen jaren testte de Speeltuinbende tientallen speelplekken in heel Nederland. In deze wijzer zetten we de belangrijkste, praktische tips om speeltuinen toegankelijk te maken op een rij. Met deze wijzer zie je door de ogen van een gehandicapt kind welke belemmeringen een speeltuin soms heeft en hoe dit praktisch te voorkomen is.

Wil je meer technische informatie, bijvoorbeeld over gewenste afmetingen of over specifieke toestellen? Dan kun je het Wenkenblad gebruiken. Dat is te downloaden van www.speeltuinbende.nl.

Kijk voor meer informatie over het werk van NSGK op www.nsgk.nl.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Contact

Wil je meer weten over hoe je een speeltuin toegankelijker kunt maken? Kijk dan eens voor meer inspiratie op www.speeltuinbende.nl. Of neem contact met ons op: info@speeltuinbende.nl.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

1. Toegang speeltuin

"Wij willen graag makkelijk de speeltuin in komen."

Daarom is het fijn:

 • ... als er een gehandicaptenparkeerplaats is.

  • Een haakse parkeerplaats (loodrecht op de weg) is minstens 3,5 meter breed. Een langsparkeerplaats (fileparkeren) is minstens 6 meter lang.

  • De afstand tussen de parkeerplaats en de ingang is maximaal 50 meter.

 • ... als de speeltuin doordeweeks lang genoeg open is.

  Kinderen met een beperking gaan vaak naar speciale scholen, die verder weg zijn en andere lestijden hebben, hierdoor zijn de kinderen later thuis. Informeer naar de locatie en lestijden van speciale scholen in de regio om hierop de openingstijden aan te kunnen passen.

 • ... als de speeltuin een omheining heeft, waarbij de poorten dicht zijn of onder toezicht staan van een medewerker.

  Zo hoeven ouders hun kinderen niet constant in de gaten te houden.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Deze haakse parkeerplaats is breed en daardoor goed te gebruiken.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Kinderen kunnen de speeltuin ongemerkt verlaten.

De speeltuin is omheind, zo kunnen kinderen niet ongemerkt de speeltuin verlaten.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

2. Centrale pad

"Wij willen graag het centrale pad kunnen gebruiken."

Daarom is het fijn:

 • ... als het pad door de speeltuin goed berijdbaar is met een rolstoel, rollator en een loopkar.

  • Het pad is vlak, oneffenheden zijn maximaal 2 cm hoog.

  • De minimale breedte van het pad is 1,2 meter. Een versmalling tot 90 cm mag, zolang de versmalling niet langer is dan 1,2 meter.

 • ... als de rand van het pad goed voelbaar is door een voelbaar andere ondergrond naast het pad.

  Kinderen met een visuele beperking kunnen bijvoorbeeld een stenen pad goed volgen als hiernaast gras is. Een richel of haagje aan de zijkant van het pad kan ook goed zijn. De opstaande rand mag echter geen obstakel zijn voor kinderen met rolstoel, rollator or looprek.

 • ... als er speelelementen op of direct naast het centrale pad zijn. Houd bij de hoogte van de speelelementen rekening met kinderen die in een rolstoel zitten.

  Kinderen die alleen op het centrale pad kunnen komen, kunnen dan ook spelen.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Deze jongen kan niet alleen over deze drempel heenkomen.

Dit pad is breed.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Naast het stenen pad ligt gras. Hierdoor is het voelbaar waar het pad ophoudt.

Het pad heeft een opstaande rand en is hierdoor voelbaar.

De opstaande rand mag geen belemmering zijn om bij de speeltoestellen te komen, zoals hier wel het geval is.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Er zijn geen speelelementen op het centrale pad, daardoor kan dit meisje niet spelen.

Er zijn speelelementen direct naast het pad.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

3. Toegankelijkheid toestel

"Wij willen graag bij de toestellen kunnen komen."

Daarom is het fijn:

 • ... als minstens 75% van de toestellen bereikbaar zijn via een stevige ondergrond van minstens 1 meter breed.

  Dit kan een pad zijn, maar ook kort gemaaid gras of rubberen matten zijn geschikt.

 • ... als er (ook) een luie trap is, wanneer een trap nodig is om op een toestel te komen.

  Een luie trap is een trap met een kleine hellingshoek, met brede treden.


 • ... als de instap van toestellen laag is en het toestel een klimgreep heeft.

  Een lage instap maakt een toestel toegankelijk. Soms is een toestel echter alleen bedoelt voor oudere kinderen en is het wettelijk verplicht dat het toestel een hoge instap heeft.


Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

De schommels zijn niet goed bereikbaar door het zand.

De schommels zijn goed bereikbaar via de rubberen mat.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Het toestel is alleen bereikbaar via de ladder.

De luie trap met leuningen en brede treden maakt het toestel toegankelijk voor kinderen met een lichamelijke beperking. Een luie trap is een trap met een kleine hellingshoek, met brede treden.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Luie trap

Een luie trap is een trap met een kleine hellingshoek, met brede treden. Bij een luie trap geldt de formule: 2 x optrede + 1 x aantrede = 57 tot 63 cm. Bijvoorbeeld:

Optrede (stijging)Minimale aantrede (breedte van de tree)
16 cm25 tot 31 cm
17 cm23 tot 29 cm
18 cm21 tot 27 cm

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

De instap van het toestel is te hoog.

De glijbaan heeft twee handvatten, waar kinderen zich aan vast kunnen houden terwijl ze de glijbaan in stappen.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

4. Omheining toestel

"Wij willen niet per ongeluk botsen met een bewegend speelelement."

Daarom is het fijn:

 • ... als er een omheining is rond bewegende speelelementen.

  Kinderen met een visuele beperking kunnen anders te gemakkelijk met bewegende spelelementen botsen.

 • ... als de afscherming slechts één in- en uitgang heeft.

  Als er twee in- en uitgangen zijn, kunnen kinderen de ruimte gebruiken tijdens spelletjes als tikkertje, waarbij ze toch weer langs de bewegende speelelementen rennen.

 • ... als de omheining goed zichtbaar is, door groot contrast tussen de kleur van de omheining en de omgeving.Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Wanneer kinderen de heuvel af rennen, kunnen ze botsen met de voorbij suizende kabelbaan.

Door de omheining botsen kinderen niet per ongeluk met een schommel.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Alles over spelen

Alles over spelen' is een website die per type speeltoestel aangeeft op welke afstand de omheining moet worden geplaatst.

bezoek de site

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

De schommel is omheind met een goed zichtbare- en voelbare beukenhaag.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

'Zien'

Op internet is meer informatie te vinden over kleurcontrast en zichtbaarheid van objecten voor mensen met een visuele beperking, bijvoorbeeld de app 'ZIEN' (gratis) voor smartphones en tablets met camera (Apple en Android). De app laat de gebruiker de meest voorkomende varianten van slechtziendheid ervaren.

Ga naar iTunes

Ga naar Google Play

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

5. Glijbaan

"Wij willen graag glijden op de glijbaan."

Daarom is het fijn:

 • ... als de glijbaan ook te bereiken is via een niet-steile helling en een luie trap (een trap met een kleine hellingshoek, met brede treden).

  Een niet-steile helling maakt de glijbaan bereikbaar voor kinderen in een rolstoel. Een dergelijke route is vaak te ver voor kinderen die moeilijk lopen. Voor deze kinderen maakt een luie trap de glijbaan toegankelijk.

 • ... als het einde van de glijbaan een lang horizontaal uitglij-stuk heeft.

  Zo valt een kind niet op de grond aan het einde van de glijbaan.


 • ... als er bij het einde van de glijbaan een verhard pad is.

  Zo kunnen kinderen na het glijden weer in de rolstoel gaan zitten en wegrijden.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

De helling is te steil om met rolstoel, rollator of loopkar bij de glijbaan te komen.

Het toestel met glijbaan is te beklimmen met de luie trap.

De glijbaan is bereikbaar via een niet-steile helling.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Niet-steile helling en luie trap

De volgende tabel kan gebruikt worden voor de maximale hellingshoek van de helling:

Hoogte verschilMinimale lengte van pad
5 cm0,5 meter
10 cm1 meter
15 cm1,6 meter
20 cm2,2 meter
25 cm2,9 meter
30 cm3,7 meter
35 cm4,5 meter
40 cm5,3 meter
45 cm6,2 meter
50 cm7,2 meter
55 cm8,2 meter
60 cm9,3 meter
65 cm10,5 meter
70 cm11,7 meter
75 cm12,9 meter
80 cm14,2 meter
85 cm15,6 meter
90 cm17 meter
95 cm18,5 meter
100 cm20 meter

Bij een luie trap geldt de formule: 2 x optrede + 1 x aantrede = 57 tot 63 cm. Bijvoorbeeld:

Optrede (stijging)Minimale aantrede (breedte van de tree)
16 cm25 tot 31 cm
17 cm23 tot 29 cm
18 cm21 tot 27 cm

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Het meisje moet tegengehouden worden aan het einde van de glijbaan om niet op de grond te vallen.

Deze glijbaan heeft een lang uitglij-stuk.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Uitglijstuk van de glijbaan

De lengte van de uitloopsectie is afhankelijk van de lengte van de glijbaan:

GlijsectieUitloop
korter dan 150 cmminimaal 30 cm
tussen 150 en 750 cmminimaal 50 cm of 0,3 x de lengte van de glijsectie
langer dan 750 cmminimaal 150 cm of 0,3 x de lengte van de glijsectie

Alles over spelen' is een website die meer informatie geeft over de eisen aan speeltoestellen, waaronder de glijbaan.

bezoek de site

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Nadat dit meisje van de glijbaan is gegaan, moet haar vader haar helpen door het zand te lopen om weg te komen bij de glijbaan.

Aan het einde van deze glijbaan kan dit meisje weer in haar rolstoel gaan zitten.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

6. Schommel en draaitoestel

"Wij willen graag schommelen en draaien."

Daarom is het fijn:

 • ... als de familieschommel voor ten minste één kind een rugsteun heeft.


 • ... als er een klein belletje boven in de schommel hangt.

  Dit vertelt visueel beperkte kinderen waar de schommels zijn. De belletjes maken niet te veel lawaai.

 • ... als een draaitoestel een rugsteun en steunen voor de handen en voeten heeft.


Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Deze schommel heeft een zitje met rugsteun en een greep voor de handen.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Het draaitoestel heeft zitjes met rugsteun en steunen voor handen.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

7. Wipwap

"Wij willen graag wipwappen."

Daarom is het fijn:

 • ... als het zitje van de wipwap een rugsteun heeft of als een zitje geschikt is voor twee personen.

 • ... als de wipwap daarnaast goede grepen voor handen en eventueel voor voeten bevat.


 • ... als de wipwap niet tot de grond reikt, maar een minimale afstand tot de grond heeft van 23 cm.

  Sommige kinderen kunnen hun benen niet goed buigen of hebben geen gevoel in hun benen. Daardoor kunnen hun voeten tussen de grond en de wip bekneld raken.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Deze wipwap heeft rugsteunen.

Op dit zitje kun je met twee personen zitten.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Deze wipwap heeft weliswaar geen rugsteunen, maar wel goede grepen voor handen en steunen voor voeten. Hierdoor is deze wipwap door een gedeelte van de kinderen met beperking goed te gebruiken.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Deze wipwap komt te laag tot de grond.

Door loopbeugels kunnen niet alle kinderen hun benen goed buigen. Het is daarom belangrijk dat de wipwap niet te laag komt.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

8. Klimtoestel

"Wij willen graag spelen op het klimtoestel."

Daarom is het fijn:

 • ... als het klimtoestel speelelementen bevat die ook vanaf de grond toegankelijk zijn en uitnodigen tot samenspel met kinderen op het toestel.

  Zo kunnen kinderen die niet in staat zijn te klimmen toch meespelen.

 • ... als klimtoestellen een eenvoudige manier hebben om boven te komen.

  Bijvoorbeeld met behulp van een luie trap (een trap met een kleine hellingshoek, met brede treden).


Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Voor dit speeltoestel is een speler op de grond nodig, hier kunnen de kinderen samen spelen.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

... als een speeltoestel moeilijk te beklimmen is, zou het fijn zijn als de kinderen op een andere manier boven kunnen komen.

Het toestel en de glijbaan zijn te beklimmen met de luie trap en goede handgrepen.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Luie trap

Bij een luie trap geldt de formule: 2 x optrede + 1 x aantrede = 57 tot 63 cm. Bijvoorbeeld:

Optrede (stijging)Minimale aantrede (breedte van de tree)
16 cm25 tot 31 cm
17 cm23 tot 29 cm
18 cm21 tot 27 cm

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

9. Zand en water

"Wij willen graag met zand en water spelen."

Daarom is het fijn:

 • ... als kinderen niet zomaar het water in kunnen lopen of rijden.

  Bijvoorbeeld doordat ze worden tegengehouden met een richel of wal.

 • ... als zand- en wateronderdelen (bakken) beschikbaar zijn op verschillende hoogtes.

  Sommige kinderen willen zittend (in een rolstoel) spelen, andere kinderen willen graag staand/leunend kunnen spelen.

 • ... als de bediening van een waterpomp soepel gaat en de greep geschikt is voor bediening met armen, handen of twee mensen samen.

  Sommige kinderen kunnen de pomp niet met de handen bedienen. Als ze een arm om of door de greep kunnen slaan, kunnen ze meer kracht zetten.

 • ... als het mogelijk is met zand te spelen zonder onder het zand te komen of met water te spelen zonder zelf nat te worden.

  Sommige kinderen zijn afhankelijk van hulpmiddelen die niet goed bestand zijn tegen water en zand.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Kinderen kunnen te gemakkelijk het water in lopen of rijden.

Dit meisje kan te gemakkelijk per ongeluk de bak in rijden.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Het zand is beschikbaar op staande hoogte.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

De greep van deze pomp is lastig vast te pakken. Daarnaast is het platform niet toegankelijk voor kinderen in een rolstoel, met een rollator of loopkar.

De greep is geschikt om op te leunen of de arm door te steken om meer kracht te zetten. Ook is het mogelijk om met meerdere mensen de greep te bedienen.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Deze jongen probeert de beugels om zijn benen uit het zand te houden terwijl hij in het zand speelt.

Kinderen kunnen met water spelen zonder natte schoenen te krijgen.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

10. Spelletjes

"Wij willen graag spelletjes spelen."

Daarom is het fijn:

 • ... als er bij basketbal-courts een lage basket is.


 • ... als het duidelijk is waar gespeeld mag worden met ballen, skelters en fietsjes.

  Voor kinderen met een visuele beperking is het vervelend als ballen, skelters en fietsjes door de hele speeltuin gebruikt mogen worden. Zij zien deze niet aankomen.

 • ... als bij een tafelvoetbalspel de achterkant van de stokken niet uit kunnen steken.

  Als de stokken van het tafelvoetbalspel ingeduwd worden, kunnen ze aan de andere kant van de tafel gevaarlijk zijn.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Een standaard hoge basket maakt het voor veel kinderen te moeilijk om de bal er in te gooien.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

... als de stokken van het tafelvoetbalspel ingeduwd worden, kunnen ze aan de andere kant van de tafel gevaarlijk zijn.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

11. Gebouw

"Wij willen graag in het gebouw kunnen komen."

Daarom is het fijn:

 • ... als gebouwen geen drempels hoger dan 2 cm hebben.


 • ... als ramen laag genoeg zijn om door heen te kunnen kijken, maar niet doorlopen tot de grond.

  Zo kunnen kinderen in een rolstoel ook naar buiten kijken, maar wordt voorkomen dat kinderen met een visuele beperking er tegenaan botsen.

 • ... als er een duidelijk contrast is tussen de kleur van de muren en de vloer.

  Kinderen met een visuele beperking zien dan makkelijker waar de muur staat.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Een hoge drempel maakt het gebouw ontoegankelijk voor veel kinderen met rolstoel, rollator of loopkar.

Een overgang zonder drempel is fijn voor kinderen met rolstoel, rollator of loopkar.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Het raam loopt door tot de grond, hierdoor lijkt het, vooral voor kinderen met een visuele beperking, alsof het een doorgang is.

De ramen lopen door tot de grond, maar door de stickers is het duidelijk dat het geen doorgang is.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

'Zien'

Op internet is meer informatie te vinden over kleurcontrast en zichtbaarheid van objecten voor mensen met een visuele beperking, bijvoorbeeld de app 'ZIEN' (gratis) voor smartphones en tablets met camera (Apple en Android). De app laat de gebruiker de meest voorkomende varianten van slechtziendheid ervaren.

Ga naar iTunes

Ga naar Google Play

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

12. Toilet

"Wij willen graag naar het toilet kunnen."

Daarom is het fijn:

 • ... als het toilet een plek is waar kinderen zich op hun gemak voelen; een plek die kleurrijk, speels en schoon is.

 • ... als er een stevige verschoontafel is.

  • geschikt voor grotere kinderen (60kg)

  • afmetingen: 160 x 50 cm

 • ... als het toilet minimaal 2,2 bij 1,65 meter is.

  Zo is het toilet groot genoeg voor de draaicirkel van een rolstoel en een begeleider.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Het toilet ziet er niet plezierig uit.

Het toilet is versierd voor kinderen. Zo voelen ze zich meer op hun gemak.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Er is geen verschoontafel in het gebouw. Deze moeder is hierdoor gedwongen haar dochter op de vloer te verschonen.

Het toilet heeft een stevige verschoontafel.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Het toilet is te klein.

Het toilet is groot genoeg voor een kind in een rolstoel en een begeleider.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

13. Winkel/kantine

"Wij willen graag wat kunnen kopen in de winkel of kantine."

Daarom is het fijn:

 • ... als er is een menukaart/bestellijst in braille is.

  Via internet zijn bedrijven te vinden die teksten om kunnen zetten in braille. Een exemplaar laten maken van een A4 pagina met tekst kost ongeveer 15 euro.

 • ... als er is een menukaart/bestellijst met foto's is.

  Voor kinderen met een verstandelijke beperking helpt het zien van de producten bij het bestellen.

 • ... als (een deel van) de balie in kantine of winkel laag is, bij voorkeur maximaal 75 cm.

  Zo kunnen kleinere kinderen en kinderen in een rolstoel ook wat bestellen.

 • ... als er dieetproducten beschikbaar zijn in de winkel/kantine.

  Het is fijn als er producten zijn, die suikervrij, glutenvrij, vrij van melkproducten, vrij van kippenei en vrij van noten zijn. Bij voorverpakte producten kunnen ouders altijd zelf controleren wat er in het product zit.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Kinderen die niet goed op de krukken kunnen klimmen, kunnen hier niet bestellen.

De balie van het winkeltje is laag genoeg voor alle kinderen.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Dieetproducten

Van veel producten is het lastig in te schatten welke ingrediënten erin zitten. Hieronder staan van enkele voorbeelden van dit soort producten. Voor kinderen met een allergie is het belangrijk precies te weten wat er wel of niet in een product zit.

productnoten & pinda'smelkgluten
Lolly Mister Bubbleja
Chocoladerepenjajaja
Chips naturelja
Chips paprikajaja
Snoepzakja
Gevulde koek/appeltaartjajaja
Fritesja
Curryja
Tomatenketchupjaja

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

14. Zitplekken en tafels

"Wij willen graag kunnen zitten in de speeltuin."

Daarom is het fijn:

 • ... als zitplekken een armleuning hebben.

  Zo kunnen kinderen met een lichamelijke beperking makkelijker opstaan.

 • ... als rolstoelen aan kunnen sluiten bij tafels en zitplekken, tafelbladen zijn minimaal 75 cm hoog.

  Zo kunnen kinderen in een rolstoel aanschuiven bij de tafel.

 • ... als er voldoende zitplekken zijn om op elk speeltoestel vanaf een zitplek toezicht te kunnen houden. Daarnaast kunnen kinderen die moe zijn ook even gaan zitten.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Door de armleuning kan een kind met een lichamelijke beperking makkelijker opstaan.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Met een rolstoel kan dit meisje niet aansluiten bij de tafel.

Het blad van de picknick tafel is verlengd, hierdoor kan een kind in een rolstoel goed aansluiten.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Er zijn zitjes om toezicht te houden op het toestel en kinderen die moe zijn, kunnen even gaan zitten.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

15. Medewerkers

"Wij willen graag medewerkers herkennen in de speeltuin."

Daarom is het fijn:

 • ... als medewerkers duidelijk herkenbaar zijn voor ouders en kinderen voor eventuele vragen.

 • ... als medewerkers attent zijn en ingrijpen bij ongewenst gedrag.

  Bijvoorbeeld als kinderen toch overal voetballen en kinderen met een visuele beperking hier last van hebben. Daarnaast worden kinderen met een beperking helaas nog vaak gepest vanwege hun handicap. Medewerkers kunnen hier extra alert op zijn.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

De medewerkers van de speeltuin zijn herkenbaar aan de oranje shirts.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

De medewerker geeft aan waar de jongen wel en niet met de skelter mag rijden.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

16. Website

"Wij willen graag informatie over de speeltuin kunnen vinden op internet."

Daarom is het fijn:

 • ... als kinderen en ouders de openingstijden kunnen vinden op de website.

 • ... als kinderen en ouders op de website specifieke informatie kunnen vinden over de toegankelijkheid van de speeltuin.

  Geef bijvoorbeeld per onderwerp uit deze wijzer aan hoe de speeltuin aangepast is.

 • ... als de website goed toegankelijk is voor mensen met bijvoorbeeld een gezichtsbeperking.

  Pdf-bestanden zijn bijvoorbeeld niet geschikt voor voorleessoftware.

Speeltuinbendewijzer

Tips voor het toegankelijk maken van speeltuinen

Drempelvrij

Het Waarmerk drempelvrij.nl is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Als een website toegankelijk is, kan deze door alle bezoekers goed worden gebruikt. Kijk op de website voor meer informatie.

Ga naar www.drempelvrij.nl