Voor de Jeugd Dag Samen Spelen talkshow

De speeltuin is een belangrijke, vaak centrale plek in de buurt. Een plek waar je lol kan hebben en nieuwe vrienden kan maken. Dat geldt helaas niet voor alle kinderen. Bij sommige kinderen wordt na schooltijd niet aangebeld door buurtgenootjes, zij zitten alleen thuis. 100.000 kinderen in Nederland hebben een beperking. 1 op de 5 hiervan heeft geen vriendjes. Eenzaamheid is het gevolg.

Kinderen met en zonder handicap groeien veelal gescheiden op. Vooroordelen rond ‘anders zijn’ bij kinderen en ouders liggen op de loer. Voor kinderen met een handicap en hun ouders is het vaak een (te) grote stap om naar een speelplek te gaan uit angst dat het kind toch niet kan meedoen of geen aansluiting vindt.

Hier ligt een belangrijke rol voor gemeenten en ouders en professionals in de wijk. Een kinderambassadeur van Stichting het Gehandicapte Kind (hGK) deelt eigen ervaringen en gaat in gesprek met verschillende professionals over dit onderwerp. Henk Willem Laan, directeur van Stichting het Gehandicapte Kind en vader van een zoon Joas met een beperking, schuift ook aan tafel. Welke drempels ervaren zij rondom samenspelen? En wat kunnen ouders, kinderen en professionals in de buurt volgens hen doen om deze drempels weg te nemen?

Praktische tips worden gedeeld: wat zijn eerste stappen die jij in jouw buurt kan zetten richting een inclusieve speelcultuur? Iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek en je keert vol inspiratie en met eerste concrete ideeën naar huis over hoe jij het verschil kan maken in jouw gemeente.

Oud kinderambassadeur Joel op schommel met Luna
Cerunne8 september 2023