Speeltuinbende

Richt een Lokale Speeltuinbende op

Wat is een lokale Speeltuinbende en waarom zou je er een starten in jouw buurt?

Een lokale Speeltuinbende maakt zich sterk voor meer samenspeelplezier in de buurt. We weten namelijk dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat kinderen met een handicap vrienden in de buurt hebben. 1 op de 5 kinderen met een handicap heeft helemaal geen vriendjes. Sinds 2011 brengen we daar op landelijk niveau verandering in met de Speeltuinbende. Op lokaal niveau kun je daar zelf mee aan de slag, door een lokale Speeltuinbende te starten. Met een Lokale Speeltuinbende kunnen kinderen uit de buurt elkaar ontmoeten, met elkaar spelen en van elkaar leren - het maakt niet uit wat je wel of niet kan. Nodig andere ouders en kinderen uit om mee te gaan naar de speeltuin, verzin samen activiteiten en maak samen plezier. Doe jij ook mee?

Spelregels

De lokale Speeltuinbende is er voor alle kinderen in de buurt, van alle leeftijden. De lokale Speeltuinbende zet zich actief in om kinderen met en zonder een handicap te betrekken.

 • Een lokale Speeltuinbende is voor en door kinderen, met enige (noodzakelijke) ondersteuning van volwassenen;
 • Iedereen kan een lokale Speeltuinbende starten! Bijvoorbeeld ouders, buren, organisaties en speeltuinen;
 • De verantwoordelijkheid om een lokale Speeltuinbende op te richten ligt bij de volwassenen, spelen is de taak van de kinderen;
 • De organisatievorm staat vrij, het kan gewoon een groepje zijn maar ook officiële stichting, vereniging of organisatie;
 • De lokale Speeltuinbende komt bij elkaar om samen te spelen. Er is een bepaalde regelmaat in speelactiviteiten. Hoe vaak dat is, bepaalt de lokale Speeltuinbende zelf maar aan te raden is om minimaal 2x per jaar met elkaar af te spreken;
 • Een lokale Speeltuinbende bestaat uit kinderen met en zonder handicap.

Kernwaarden lokale Speeltuinbende

•    We zorgen er samen voor dat iedereen zich welkom en veilig voelt;
•    We zorgen er samen voor dat plezier hebben voorop staat;
•    We zorgen er samen voor dat iedereen mee kan doen;
•    We zorgen er samen voor dat iedereen mee kan doen;
•    We zorgen samen voor vrij spelen voor kinderen: ontmoeting en samen spelen door de kinderen staat voorop.

Starten van een lokale Speeltuinbende

Een lokale Speeltuinbende start je samen. Zoek andere mensen die de lokale Speeltuinbende met jou willen starten. Bijvoorbeeld: enthousiaste ouders. Maar ook professionals die vanuit hun werk het initiatief steunen en weer anderen (kunnen) betrekken.

Vragen of meer info nodig? Mail ons dan op info@speeltuinbende.nl
.

Hoe begin ik met een lokale Speeltuinbende?

Naast contact opnemen met ons en het betrekken van (andere) ouders, kun je ook contact leggen met professionals die vanuit hun werk het initiatief steunen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de buurtsportcoach
 • de lokale speeltuin
 • het buurthuis
 • de fysiotherapeut
 • de school
 • het kinderdagverblijf

WMO en zorgteams hebben ook vaak contacten, of Pgb'ers. En vraag de kinderen wie zij zouden willen betrekken. Misschien weten ze nog andere kinderen die ook graag meedoen.

Waar vind ik kinderen die mee willen spelen?

Een hele directe manier is door gewoon door de wijk te lopen en op de speelplekken in gesprek te gaan met kinderen over spelen en samenspelen. Wat vinden zij van het idee? Hebben ze zin om eens mee te doen? Kennen ze kinderen met een handicap in de wijk? Een standje met intekenlijst voor een lokale Speeltuinbende op een plaatselijke rommelmarkt of ander feest werkt vaak ook.  En denk ook bijvoorbeeld eens aan:

 • Scholen en het speciaal onderwijs (tip: nodig klassen van verschillende scholen uit)
 • Buurthuis
 • Lokale fysiotherapeut
 • Ziekenhuis
 • Lokale sportverenigingen
 • Zwembaden
 • Huisartsenpraktijken
 • Buurtsportcoach

Waar vind ik vrijwilligers die willen helpen met het organiseren van activiteiten?

Mensen zijn overal te vinden. Het meest enthousiast zijn waarschijnlijk ouders en/of vrijwilligers van bijvoorbeeld de speeltuin. Ouders vind je via de scholen en kinderdagverblijven. Vraag of je een nieuwsbrief mag verspreiden of dat je op een ouderavond je idee mag pitchen. Betrek een schoolklas, wellicht kunnen zij een maatschappelijke stage/project met leerlingen organiseren om de Speeltuinbende te helpen. Ga ook eens langs bij de plaatselijke vrijwilligerscentrale.

Hoe kan de gemeente ons helpen?

Een gemeente kan op verschillende manieren ondersteunen bij het opstarten van jullie Lokale Speeltuinbende:

 • Als sparringpartner via de gebiedsregisseur/wijkcoördinator/ ambtenaar die gaat over beheer openbare speelplekken.
 • Inmiddels is er in aardig wat gemeentes een ambtenaar inclusie. Deze persoon is het aanspreekpunt voor de Lokale Inclusie Agenda (LIA). SamenSpelen is één van de aandachtsgebieden van de LIA. 
 • Financieel via verschillende subsidies voor (buurt)activiteiten of verenigingen (of uit het Wmo, preventie-akkoord, sportbudget).
 • Met advies vanuit de buurtsportcoach en de kinderraad
 • Door over de bende te publiceren op de gemeentewebsite

Hoe kan de landelijke Speeltuinbende ons helpen?

 • Maak gebruik van een samenspeelbox voor nog meer samenspeelplezier!
 • Krijg hulp bij het organiseren van een samenspeeldag.
 • Kom naar de Grote Samenspeeldag en doe daar inspiratie op voor jouw lokale Speeltuinbende
 • Kijk op de website, leg contact met een andere lokale Speeltuinbende, ga bij elkaar op bezoek en natuurlijk samen spelen.
 • Op de website komen veel tips te staan voor jou als Lokale Speeltuinbende!

Hoe betrek ik kinderen bij het oprichten van een lokale Speeltuinbende?

Vraag de kinderen wat ze leuk vinden, wie er bij de bende willen aansluiten, welke activiteiten ze willen doen, etc. Help de kinderen om hierin breed en inclusief te denken. Ze hebben vaak de meest creatieve ideeën om anderen mee te laten doen. Gebruik evt. iconen of plaatjes die aangewezen kunnen worden wanneer een kind minder talig is.
Neem de kinderen in elk geval direct mee in de ontwikkeling van je lokale Speeltuinbende.

Communicatie & Promotie

Hoe geef ik bekendheid aan onze Speeltuinbende?

Organiseer een mini-campagne waarmee je de nieuwe Speeltuinbende bekend maakt. Denk hierbij aan posters bij de lokale speeltuin, flyers bij de scouting, nieuwsbrief op school en natuurlijk een mooi artikel in de lokale krant waarin direct ook de eerste activiteit vermeld staat.

Maak duidelijk hoe belangrijk jij samen spelen vindt en laat ook jouw bondgenoten hierover aan het woord. Je kunt ook vragen of de Speeltuinbendeleden een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de activiteit. Zo vergroot je de groep.

Promoot je lokale Speeltuinbende op lokale events zoals koningsdag, de braderie, lokale feestdagen etc.

Hoe breng ik speelmomenten onder de aandacht?

Via duidelijke visuele berichten kun je de speelmomenten onder de aandacht brengen. Bijv. een poster met daarop de verschillende data, of het eerstvolgende moment. Deel deze posters uit bij speeltuinen, scholen, bibliotheken etc. En natuurlijk berichten op lokale platformen. De app Nextdoor werkt lokaal vaak heel goed. Zorg hierbij voor inclusief beeldmateriaal en verhalen van de kinderen en ouders.

Met leden van de Speeltuinbende kun je een whatsapp groep of facebookgroep beginnen of regelmatig nieuwtjes delen via een nieuwsbrief of lokale krantje. Vertel iedereen over jouw mooie initiatief!

Is er promotiemateriaal dat ik kan gebruiken?

Ja, bij de landelijke Speeltuinbende kun je algemeen promotiemateriaal krijgen, vooral om duidelijk te maken waar de Speeltuinbende voor staat. Dit kun je aanvullen met je eigen activiteiten. Via de Facebookpagina van de Speeltuinbende kun je ook ideeën met anderen uitwisselen.

Kennis delen & inspiratie

Waar kan ik inspiratie opdoen over samen spelen?

- Meld je aan voor de nieuwsbrief van de Speeltuinbende
- Ga naar de website of bezoek een van de netwerkbijeenkomsten van het SamenSpeelNetwerk
- Kom naar De Grote Samenspeeldag
- Ga langs bij (een van de) SamenSpeeldagen
- Ga langs bij SamenSpeelPlekken 

Waar zijn al lokale Speeltuinbendes?

Er zijn lokale Speeltuinbendes verspreid door het hele land. Enkele hiervan kun je vinden op onze overzichtskaart, zie hier. Neem eens contact op met een van de andere bendes of ga langs bij een bende bij jou in de buurt.