Zet

- is een advies- en projectbureau voor (verander)vraagstukken met een sociale component. Als schakel tussen overheid en samenleving faciliteren we netwerken en begeleiden we processen van samenwerking en co-creatie. 

Zet ziet samen spelen als motor voor inclusie. Als kinderen mét en zonder beperking spelenderwijs leren omgaan met verschillen en rekening houden met elkaar, leggen we de basis voor een samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen kan meedoen. Die missie delen we met het Gehandicapte Kind en de Speeltuinbende.
Op 10 februari 2020 tekenden Zet en het Gehandicapte Kind een samenwerkingsovereenkomst. Centraal in de samenwerking staat het realiseren van de ambitie van het programma Samen Spelen van het Gehandicapte Kind en het verder laten bloeien en groeien van de Speeltuinbende.