Partners

Partners

In onze missie om kinderen in Nederland met en zonder beperking samen te laten spelen staan we niet alleen. Onze zakelijke partners en supporters hebben hart voor samenspelen en inclusiviteit. We zijn trots om met deze organisaties samen te werken.

Zet - is een advies- en projectbureau voor (verander)vraagstukken met een sociale component. Als schakel tussen overheid en samenleving faciliteren we netwerken en begeleiden we processen van samenwerking en co-creatie.  Zet ziet samen spelen als motor voor inclusie. Als kinderen mét en zonder beperking spelenderwijs leren omgaan met verschillen en rekening houden met elkaar, leggen we de basis voor een samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen kan meedoen. Die missie delen we met het Gehandicapte Kind en de Speeltuinbende. Op 10 februari 2020 tekenden Zet en het Gehandicapte Kind een samenwerkingsovereenkomst. Centraal in de samenwerking staat het realiseren van de ambitie van het programma Samen Spelen van het Gehandicapte Kind en het verder laten bloeien en groeien van de Speeltuinbende.  

Samenspeelakkoord - is een initiatief van 14 partijen om gezamenlijk samen spelen mogelijk te maken voor kinderen met en zonder beperking. Onder andere het Ministerie van VWS, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Branchevereniging Spelen& Bewegen, Scouting Nederland, Jantje Beton en het Gehandicapte Kind hebben eigen speelbeloftes geschreven gebaseerd op de drie ambities van het SamenSpeelAkkoord; 1. Een inclusieve speelcultuur 2. Meer samenspeelplekken 3. Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen.