Stoelendans: maar dan anders

Tip #11

Zet de stoelen in een kring en start de muziek. De spelers dansen om de stoelen. Haal een paar stoelen weg en stop de muziek; iedereen gaat zo snel mogelijk zitten. Er mogen meerdere kinderen op een stoel zitten. Lukt het ons om met z’n allen op zo min mogelijk stoelen te zitten? Let op: geef op tijd aan wat de laatste ronde wordt, waar het uitdagend is maar niet onmogelijk. Zo zorg je ervoor dat de groep een succeservaring heeft.

Tip: Doen er kinderen met een rolstoel mee? Gebruik dan kranten in plaats van stoelen. Hoeveel kinderen kunnen er op een krant staan? Doen er kinderen met een auditieve beperking mee? Zorg dan dat ze kunnen zien dat de muziek stopt. Dat kan door te zwaaien: zolang de muziek aan staat zwaaien de spelleider en alle kinderen met een hand. Of gebruik een lamp: de lamp gaat uit als de muziek stopt.

Image
Samen speeltip - Stoelendans maar dan anders